* UUTUUDET *

Valmistajat

Uusi ISOPROPANOLI 100ml Näytä suurempana

ISOPROPANOLI 100ml

IPA-100ML

199 kappaletta

Varastossa

10,50 €

10+9,40 €

Puhdas isopropanoli, joka irroittaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin piirikorteilta, magneettipäistä sekä hienomekaniikan ja optiikan osista.

Vaaralausekkeet:

H222Erittäin helposti syttyvä. Extremt brandflarlig
H315Ärsyttää ihoa. Irriterar huden
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Tätä tuotetta ostaneet ostivat myös:

 
Tuo ostoskori Excel-tiedostosta (.xls) jossa on tuotekoodit ja määrät