Etching

Manufacturers

Specials

LASER PRINTER TONER DENSIFIER SPRAY 400ml

SPRAY LF-A

4 Items

In stock

14,90 €

Vaaralausekkeet:

H223Syttyvä aerosoli.Brandfarlig aerosol.
H304Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
click for more info
Quantity400 ml
ShippingUN1950/2.1

Customers who bought this product also bought:

 
Tuo ostoskori Excel-tiedostosta (.xls) jossa on tuotekoodit ja määrät