Service spray

Manufacturers

Specials

FLUX RESIDUE REMOVING SPRAY 200ml

KONT PCC

46 Items

In stock

Manufacturer homepage

14,30 €

5+13,30 €

Vaaralausekkeet:

H222Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Extremt brandflarlig aerosol
H229Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Tryckbehållare: kan spricka vid upphettning
H315Ärsyttää ihoa. Irriterar huden
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EAN5412386058592
ManufacturerKontakt Chemie
Manufacturer's modelKONTAKT PCC
Quantity200 ml
ShippingUN1950/2.1
Shipment conditionsShipment only to Finland

Customers who bought this product also bought:

 
Tuo ostoskori Excel-tiedostosta (.xls) jossa on tuotekoodit ja määrät